Sidan på engelska

Från Geologisk-mineralogiska institutet 1881 till Institutionen för geologiska vetenskaper 2010

Geologi är studiet av planeten Jorden. Det ligger därför i ämnets natur att vara både övergripande och att omfatta en rik flora av deldiscipliner. Dessa utgör ömsesidigt beroende delar av ett integrerat system som inbegriper tillstånd och variationer över geologisk tid av t. ex. den fasta jorden, djur- och växtlivet, världshaven och det globala klimatet. Jorden uppskattas ha en ålder av ungefär 4567 miljoner år, vilket öppnar närmast oändliga möjligheter till kunskapsfördjupning avseende geologiska processer, historik eller för människan intressanta naturresurser och deras begränsningar. Geologins kärna består med andra ord i sökandet efter kunskap om planeten Jorden, de processer som gjort planeten till vad den är idag samt dess historia från urtid till nutid. De många enskilda delarnas vetenskapliga frågeställningar flätas samman av geologin som gemensam nämnare.

Geologi vid Stockholms högskola och Stockholms universitet
Från Geologi och mineralogi 1881 till Maringeologi 2010
Från Mineralogi och petrografi 1909 till Geologi 2005
Från Mikrobiell geokemi 1984 till Geokemi 2005
Institutionen för geologiska vetenskaper
Befordrade professorer 2000–2010
Några avslutande kommentarer

IGV evolution tree