Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1009
Start VT
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här

 

Kursen är en orienteringskurs om djur och växtvärldens utveckling. Den är tänkt för Dig som vill ha kunskap om hur vår organismvärld har utvecklats, från de första arkebakteriernas uppkomst för drygt 3,5 miljarder år sedan fram till "kronan på verket" – vi människor.

Kursansvarig

Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 981 Stockholm
otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt ett intresse för frågor som rör vår organismvärlds utveckling under drygt 3 miljarder år.

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Kursplan

Kursplan från vår 2011 PDF icon

Kursen ges oregelbundet under vårterminer. Undervisning under vårteminen 2018 sker på tisdagkvällar med start 6 februari.

Schema VT18

Kurslitteratur

Stanley, S. M. 2009 Earth System History – 3rd edition W.H. Freeman and Company ISBN 1429205202 Eliason, S. 1999

Solstenar och Kattskallar Gotländsk fossil- och geologiguide Gotlands Fornsal ISBN 9188036332 Den senare boken är ingen regelrätt kursbok men ett bra komplement inför Gotlandsexkursionen eftersom ett flertal av exkursionslokalerna presenteras liksom många av de fossil som vi kommer att finna.

Du kommer dessutom att få ytterligare material under kursens gång.

Kursmaterial

Här kan kursdeltagarna VT18 ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsningstillfälle (lösenordsskyddat):

1. Introduktion och livets början Den geologisk tidsskalan

2. Proterozoikum och den "kambriska explosionen"

3. Mellersta paleozoikum och de första ryggradsdjuren

4. Övre paleozoikum – rikt växtliv och ”däggdjurslika reptiler”

5. Undre mesozoikum och dinosauriernas utveckling

6. Världen under kritaperioden, K/Pg gränsen och däggdjurens frammarch

7. Däggdjurens fortsatta utveckling och människans utveckling

Exkursion

Kursen avslutas med en exkursion till Gotland under en förlängd helg, 18–20 maj 2018 där vi tittar närmare på den organismvärld som under silurtiden (för drygt 400 miljoner år sedan) byggde upp de gotländska reven.

OBSERVERA
I utprintade guiderna står fel inbetalningsinformation – Skall vara: BG 5050-0206

Klicka här för Exkursionsguide och betalningsinformation

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Här hittar du några Exempel på skrivningsfrågor som kan komma på skrivningen Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.