Centra och andra enheter

Institutionen för data- och systemvetenskap har två centrum kopplade till vår verksamhet. Dessa fungerar som plattformar för samverkan och möjliggör för våra forskare att samarbeta med akademi, näringsliv och offentlig sektor i Sverige och världen.

 

Egovlab samarbetar med näringsliv och offentlig sektor om att utveckla, testa och beforska digitala plattformar och tjänster för delaktighet, demokrati och styrning. Syftet är ökad transparens i myndigheters processer och förbättrade relationer mellan medborgare och makthavare.

Länken leder till eGovlabs webbsida

 

Som resurs- och kompetenscentra stödjer Spider – The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions – användning av informations- och kommunikationsteknologi i biståndsinriktade projekt med fokus på hälsa, utbildning och transparens.

Länken leder till Spiders webbsida

På denna sida