Centra och andra enheter

Institutionen för data- och systemvetenskap har ett centrum kopplat till vår verksamhet. Detta fungerar som plattform för samverkan och möjliggör för våra forskare att samarbeta med akademi, näringsliv och offentlig sektor i Sverige och världen.

 

Som resurs- och kompetenscentra stödjer Spider – The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions – användning av informations- och kommunikationsteknologi i biståndsinriktade projekt med fokus på hälsa, utbildning och transparens.

Länken leder till Spiders webbsida

På denna sida