På plats i våra nya lokaler i Albano

Nu har Institutionen för folkhälsovetenskap flyttat in i det nya campusområdet Albano. Vi sitter i Hus 4, tillsammans med Psykologiska och Statistiska institutionerna.

Illustration från Gestaltningspresentation av LINK Arkitektur

Institutionen för folkhälsovetenskap har lämnat Sveaplan och flyttat över till Campus Albano och helt nybyggda lokaler. Alla dörrar är fortfarande låsta och larmade, men i samband med terminsstarten den 30 augusti får studenter (och allmänheten) tillgång till universitetets nya campus.

Moderna lärandemiljöer

I det nya Albano har lärandemiljöer anpassats med både formella och informella studieytor för såväl traditionell undervisning som för modern pedagogik. Inredning och möblering har utformats för att fungera både för traditionell undervisning och för ”Active Learning”. Informella lugna studieytor med tysta läsplatser; grupparbetsplatser vid stora bord och soffsittning i loungeytor gör lokalerna i Albano attraktiva att vistas i även före och efter föreläsningar.

Studieplatser i Hus 4

Även om all vår undervisning sker på distans under första halvan av terminen, får studenter tillgång till studieplatser i Hus 4 (och Hus 2) från terminsstarten den 30 augusti, 2021.

Mer information om studieplatserna

Och så något att äta...

  • Proviant Albano (Restaurangen, Hus 2), med planerad öppning 23 augusti
  • Café (Hus 2, under Albanotrappan), med planerad öppning 23 augusti
  • Pressbyrån (Hus 4) öppnar inom kort
  • PBX-butik (Hus 4) öppnar 15 oktober, ett nytt koncept med kiosk och mat som har fullständig spårbarhet och miljöbelastning på produkterna.
  • Det finns också gott om platser för studenter att värma medhavd mat.

Besöksadress

Vår nya adress är Albanovägen 12. Vi sitter i Hus 4, på plan 5.
Det krävs passerkort för att komma in i våra kontorslokaler.
Vi delar också våningsplan med Stressforskningsinstitutet, som är en del av Psykologiska insitutionen.

Postadress

Postadressen är samma som tidigare:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm