"Ungas drickande har minskat radikalt" - intervju i Socionomen

Ungdomars alkoholkonsumtion har förändrats de senaste 20 åren. I senaste numret av Socionomen intervjuas professor Jukka Törrönen om ungdomars minskande drickande.

Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Svensk forskning visar att ungdomars alkholkonsumtion har minskat avsevärt under de senast 20 åren. Denna trend bekräftas också av flera internationella studier. Frågor som uppstår då är vad det är som gör att undomar dricker mindre och vad gör de istället.

I senaste numret av Socionomen berättar Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universtitet, om vad forskningen kring ungdomars livsstil och dryckesvanor visar, och olika tänkbara förklaringar till denna förändring i ungdomars beteenden.

Länk till artikeln i Socionomen

Om Jukka Törrönen

Läs mer om Jukka Törrönen och hans forskning

Jukka Törrönen

Om Socionomen

Socionomen är Sveriges ledande oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi.

Länk till Socionomen