Vetenskapsrådet stödjer forskning kring förlust av anhörig och psykisk ohälsa under coronapandemin

I sin satsning på forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa, har Vetenskapsrådet beviljat ett projektbidrag till Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, för ett treårigt forskningsprojekt med fokus på pandemins konsekvenser för anhörigas psykiska hälsa vid förlust av en anhörig.

Hundratusentals svenskar har förlorat en anhörig i Covid-19, dessutom har ungefär tio gånger så många förlorat en anhörig till följd av andra orsaker under coronapandemin. Sedan tidigare har forskningen visat att förlusten av en anhörig har konsekvenser för den psykiska hälsan men pandemin kan ha försvårat sorgeprocessen ytterligare. Sådana förluster kommer ha fortsatt inverkan på den psykiska ohälsan hos anhöriga efter pandemin.

Vi hoppas att våra resultat ska öka kunskapen om psykisk ohälsa vid förlust av en anhörig under den svåra samhälleliga hälsokris som pandemin inneburit.

I det planerade projektet kommer vi att undersöka psykiska hälsokonsekvenser vid anhörigförlust före och under pandemin samt under pandemins olika faser. Vi kommer att studera om dödsfall till följd av Covid-19 är särskilt svåra jämfört med andra typer av dödsfall bland anhöriga. Dessutom vill vi se om det finns skillnader mellan olika socio-demografiska grupper.

Professor Mikael Rostila, Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

- Vi hoppas att våra resultat ska öka kunskapen om psykisk ohälsa vid förlust av en anhörig under den svåra samhälleliga hälsokris som pandemin inneburit, säger Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap och projektansvarig över forsknignsprojektet. Kunskapen kan användas som vägledning för riktlinjer och åtgärder för att minska negativa konsekvenser vid anhörigförlust under sådana kriser. Detta är inte minst viktigt för utformandet av åtgärder inför framtida pandemier och hälsokriser, fortsätter Mikael Rostila.

Om projektet

Vetenskapsrådet har beviljat 4 500 000 SEK för projektet som kommer att löpa över tre år, med start 2023. Medverkande i projektet är fem forskare från Institutionen för folkhälsovetenskap, samt två forskare från Uppsala universitet och Universitetet i Bergen.
Mer information om forskningsprojektet finns på projektets hemsida:

Förlust av anhörig och psykisk ohälsa under coronapandemin: En flermetodologisk ansats

Foto: Johannes Erlandsson/Mostphotos