Antagen till sommarkurs hos oss?

Information till antagna på våra sommarkurser finns på respektive kurshemsida.

Boktrave med förstoringsglas mot en somrig bakgrund
Registrera dig före 14 maj 2021. Foto: Mostphotos

För att behålla din plats måste du registrera dig på kursen. Registreringen är öppen 3 maj - 14 maj 2021.

Du hittar information om hur du går tillväga på kurshemsidan i utbildningskatalogen.

Våra sommarkurser

Grundläggande statistik med SPSS (PH01G1)

Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (PH25G0)

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar (PH26G1)

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (PH27G0)

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa (PH28G0)

Varmt välkommen till kursen och Institutionen för folkhälsovetenskap.

På denna sida