Antagen till sommarkurs hos oss?

Information till antagna på våra sommarkurser finns på respektive kurshemsida.

Boktrave med förstoringsglas mot en somrig bakgrund
För att behålla din plats måste du registrera dig på kursen. Foto: Mostphotos

För att behålla din plats måste du registrera dig på kursen senast söndagen 15 maj 2022.

Du hittar information om hur du går tillväga på kurshemsidan i utbildningskatalogen.

Våra sommarkurser

Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (PH25G0)

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar (PH26G1)

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (PH27G0)

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa (PH28G0)

Varmt välkommen till kursen och Institutionen för folkhälsovetenskap.

På denna sida