EPPO och dess inverkan på nationella straffrättsliga förfaranden

Seminarium

Datum: torsdag 13 juni 2024

Tid: 12.00 – 13.29

Plats: Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet

Institutet för Europeisk rätt bjuder in till ett seminarium med Mar Jimeno Bulnes på temat "The European Public Prosecutor’s Office and its impact on national criminal procedure: Spain and Sweden in a comparative perspective".

Mar Jimenos Buelnes är professor i processrätt vid universitetet i Burgos och för närvarande gästforskare vid Göteborgs universitet. Under seminariet kommer hon att presentera pågående arbete inom ramen för sitt pågående forskningsprojekt. 

Seminariet är på engelska.

Läs mer och anmäl dig här

Institutet för Europeisk rätt

Institutet för Europeisk rätt inrättades av Juridiska fakulteten i början av 1990 och har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt - särskilt EU-rätt. Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt.

Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

www.institutetforeuropeiskratt.se/