Pris till uppsats om insiderförteckningar

2024 års Vingestipendium har tilldelats William Karlgren, juriststudent vid Stockholms universitet, för sin examensuppsats "Händelsestyrda insiderförteckningar. Ett nödvändigt ont för transparens på aktiemarknaden?".

På bilden syns från vänster stipendienämndens ledamöter professor emeritus Lars Gorton och professor emeritus Jan Rosén, jur. dr Sara Göthlin, William Karlgren och stipendienämndens ledamot Helena Rosén Andersson, advokat.

Varje år premierar Vinge framstående examensarbeten vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg genom att dela ut Vingestipendet. Stipendiet delas ut till den student som skrivit den bästa affärsjuridiska examensuppsatsen vid respektive universitet under året.

William Karlgren har i år tilldelats Vinges uppsatspris för Stockholmsfakulteten för sin examensuppsats med titeln ”Händelsestyrda insiderförteckningar. Ett nödvändigt ont för transparens på aktiemarknaden?” Handledare har varit jur. dr Sara Göthlin, Stockholms universitet.

Stipendiesumman är på 23 000 kronor. De vinnande uppsatserna kommer att publiceras i skriften Affärsjuridiska uppsatser, som ges ut av Iustus Förlag.

Mer om Vingestipendiet