Stiftelsen Insolvensrättsligt forums litteraturpris till avhandling om intercreditoravtal

Doktorsavhandlingen "Prioritet och avtal - Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens" av jur.dr Sara Göthlin är en av de avhandlingar som i år tilldelats Stiftelsen Insolvensrättsligt forums litteraturpris.

pristagarna med stora checkar
Litteraturpriset om 20 000 kronor tilldelades Markus Ehrenpil och Sara Göthlin. Foto: Privat

Stiftelsen Insolvensrättsligt forums litteraturpris gick i år till Sara Göthlin (Stockholms universitet) för doktorsavhandlingen Prioritet och avtal - Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens och till Markus Ehrenpil (Uppsala universitet) för doktorsavhandlingen Rekonstruktionsuppgörelse.

Göthlin disputerade vid Stockholms universitet 2023. Motiveringen, som lästes upp av stiftelsens ordförande Mikael Möller, löd:

"I avhandlingen genomför Göthlin den första djupare undersökningen av de sak- och insolvensrättsliga effekterna av avtal om riktad efterställning i svensk rätt. Utifrån en genuin kunskap om avtalens konstruktion och användning på kredit- och finansmarknaderna, leder hon läsaren säkert genom stora arealer obruten juridisk mark. Analyserna vilar på systematiskt stabil grund och slutsatserna är genomgående mycket väl avvägda. Av egen erfarenhet kan jag redan nu säga att det är hit man i första hand ska gå för vägledning i efterställningsfrågor med något mått av komplexitet."