Kursen behandlar språkets roll och de komplexa maktförhållandena i den mediala diskursen. Mediernas olika roller i diktaturer och demokratier diskuteras samt deras beroende av institutioner, myndigheter och organisationer. Dessutom belyses de olika informationskällorna och den journalistiska textproduktionsprocessen. Olika metoder presenteras för att upptäcka implicita element och dold manipulation i diskurser i både traditionella och nya medier, med exempel från olika språk.

På kursen undervisar lärare från ämnena ryska, tjeckiska, tyska, franska och spanska samt gästprofessorerna Dmitrij Dobrovolskij, Moskva, och Ralph Schroeder, Oxford.

Läs mer om temakursen på Humanistiska fakultetens webbsida.

Kursen är fortfarande öppen för anmälan.  Anmälan ska komma in till forskningssekreteraren Markus Huss (markus.huss@su.se) senast den 23 februari 2018.