Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning.

Masterprogrammet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet baltiska språk, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Studierna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden samt teorier och metoder som är tillämpbara inom baltisk språkvetenskap. Som student får du förutom språklig träning i lettiska och litauiska på fördjupad nivå även träning i att på ett självständigt och reflekterande sätt tillämpa dessa teorier och metoder på språkligt material samt i att diskutera och värdera de aktuella teorierna och metoderna samt deras tillämpning.

Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet baltiska språk, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är lettiska eller litauiska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom baltisk språkvetenskap.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet där mycket avancerade kunskaper i och om de baltiska språken och baltisk kultur krävs eller är en konkurrensfördel. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.

 

För mer information: studiegång med kursplanering


Kontaktuppgifter:
Programansvarig lärare för inriktningen Baltisk språkvetenskap:
Lilita Zalkalns
Studierektor, studievägledare
E-post: lilita.zalkalns@balt.su.se
Telefon: 08-16 46 09


Undervisningsspråk: Engelska, lettiska, litauiska

In English:

Master's Programme in Language Sciences with Specialization in Baltic Languages, 120.0 credits, Advanced Level

The Master's Programme in Language Sciences with a Specialisation in  Baltic Languages (Latvian or Lithuanian) provides an in-depth two-year course of study of the core areas of Baltic linguistics: phonology, syntax, and semantics, with optional courses in, for example, sociolinguistics and language contacts. You will also gain interdisciplinary perspectives through studies in Baltic cultural, literary and social history.

You will be trained in independent and critical work on linguistic issues, and you will improve your competence in the analysis of language data. The programme aims to extend and develop your grasp of your chosen field of study, as well as to strengthen your inter-disciplinary knowledge in areas like scientific theory, ethics and research methodology.

The training consists of compulsory courses that are common to the whole programme, compulsory courses in your main field of study, as well as optional courses from a pool of courses offered by departments from the Faculty of Humanities. Your work with the master's thesis will develop your ability to conduct a linguistic investigation, analyse and discuss your observed data, and produce a scientific text in English, German, Swedish, Latvian or Lithuanian.