HT år 1

Period AB aug-okt

LIM006 Språket i bruk, 7,5 hp

FI42N2 Veteskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp

Period CD nov-jan

BAL 760 Baltiska språk i kontakt, 7,5 hp

BAL 770 Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna, 7,5 hp

VT år 1

Period AB jan-mar    Valbar kurs* 7,5 hp   Valbar kurs* 7,5 hp

Period CD apr-jun   Valbar kurs* 7,5 hp   Valbar kurs* 7,5 hp

HT år 2

Period AB aug-okt  Färdighets kurs 7,5 hp   Färdighets kurs 7,5 hp

Period CD nov-jan    Valbar kurs* 7,5 hp   Valbar kurs* 7,5 hp

VT år 2

Period AD jan-jun  Examensarbete 30 hp (Masterarbete i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk)

 

*Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (baltisk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare (se nedan).
Följande valbara kurser planeras i BALTISKA SPRÅK för vårterminen 2015:
Period AB: BAL730 Baltisk språkvetenskap
Period CD: BAL740 Baltisk litteratur- och kulturhistoria  (börjar period A under VT15)

Utbudet av de valbara kurserna kan variera från år till år.
Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i BALTISKA SPRÅK ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april.

För valbara kurser i annat ämne än BALTISKA SPRÅK, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.
För mer information kring möjliga valbara kurser, se masterprogrammets hemsida:
http://www.ling.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/program/masterprogram-i-spr%C3%A5kvetenskap

 

Programansvarig lärare för inriktningen Baltisk språkvetenskap:
Lilita Zalkalns
E-post: lilita.zalkalns@balt.su.se
Telefon: 08-16 46 09

 

Etappavgång magisterexamen med ev. fortsättning till masterexamen

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, Inriktning BALTISKA SPRÅK

Master's Programme i Language Sciences with Specialization in Baltic Languages. 120 credits

 

Studiegång med kursplanering

60 hp magisterexamen

HT år 1

Period AB aug-okt

HT år 1

Period CD nov-jan

VT år 1

Period AB aug-okt

VT år 1

Period CD nov-jan

LIM006

Språket i bruk, 7,5 hp

BAL760 Baltiska språk i kontakt Valbar kurs, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp

FI42N2

Vetenskaplighet och forskningsetik,

7,5 hp

BAL770 Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna

Examensarbete i baltisk språkvetenskap, 15 hp

Magisterarbete

 

60 hp masterexamen

HT år 2

Period AB aug-okt

HT år 2

Period CD nov-jan

VT år 2

Period AB aug-okt

VT år 2

Period CD nov-jan

Färdighetskurs, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp* Valbar kurs, 7,5 hp* Valbar kurs, 7,5 hp*
Färdighetskurs, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp*

Examensarbete i baltisk språkvetenskap, 15 hp

Masterarbete

 

*Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (baltisk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare (se nedan).
Följande valbara kurser planeras i BALTISKA SPRÅK för vårterminen 2015:
Period AB: BAL730 Baltisk språkvetenskap
Period CD: BAL740 Baltisk litteratur- och kulturhistoria

Utbudet av de valbara kurserna kan variera från år till år.
Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i BALTISKA SPRÅK ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april.

För valbara kurser i annat ämne än BALTISKA SPRÅK, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.
För mer information kring möjliga valbara kurser, se masterprogrammets hemsida
http://www.hum.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-avancerad-niv%C3%A5/program/masterprogram-i-spr%C3%A5kvetenskap

 

Programansvarig lärare för inriktningen Baltisk språkvetenskap:
Lilita Zalkalns
E-post: lilita.zalkalns@balt.su.se
Telefon: 08-16 46 09