Litauiska (lit. lietuvių kalba), är, liksom lettiska, ett baltiskt språk som talas av 4 miljoner människor, varav 3 miljoner i Litauen. Det anses vara ett av de moderna indoeuropeiska språken som ligger närmast det ursprungliga indoeuropeiska språket, särskilt i fråga om intonation och accent. Detta, och att litauiskan i så liten grad har påverkats av andra språk, gör att litauiskan har stort värde inom den jämförande språkforskningen.

Det litauiska språket kan ses som det kanske bästa exemplet på att utrotningshotade språk, vilka spås öka markant under 2000-talet, faktiskt kan återhämta sig. För drygt hundra år sedan var litauiskan i allra högsta grad på väg att utrotas – på 1880-talet hade ryska regeringen redan förklarat det som utdött.

Litauiska tillhör den östbaltiska grenen av det baltiska språken. Språket är syntetiskt, vilket kännetecknas av att enskilda ord ändrar form beroende på grammatisk funktion.

Kurser i litauiska på grundnivå

Fristående kurser:

 

Delkurs: