Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den finska litteraturens historia och utveckling inhämtad genom studier av relevanta litteraturvetenskapliga och -historiska framställningar.

Kursens delar

Litteraturvetenskap och litteratur fram till 1905, 5 hp
Kursdelen behandlar finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur fram till 1905 utifrån moderna litteraturvetenskapliga teorier.

Skönlitteratur fram till 1905, 2,5 hp
I kursdelen analyseras finsk skönlitteratur fram till 1905 med hjälp av moderna litteraturvetenskapliga teorier.

Kursen ingår i Masterprogrammet i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur.