Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om moderna semantiska och pragmatiska teorier samt deras tillämpningar inom fennistiken.