Kursens mål är att ge dig grundläggande kännedom om modern lingvistisk teori och forskningsmetodik samt om de viktigaste forskningsresultaten inom fennistiken.