Fokus ligger på att ge de studerande både grundläggande teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare.

De grundläggande strukturerna i såväl finsk grammatik som fonetik behandlas. De teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom grundläggande språkliga analyser. Alla kursens delar innehåller även kontrastiva och didaktiska inslag. På kursen tränas och utvecklas såväl muntlig som skriftlig färdighet. Den skriftliga färdigheten tränas och utvecklas dels genom skrivövningar inom olika genrer dels genom övningar i finsk och sverigefinsk text- och språkvård. Vidare studeras och diskuteras olika språkdidaktiska aspekter I ett flerspråkighetsperspektiv. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Kursen kommer att gå på kvällstid, med viss undervisning även på sen eftermiddag.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 1, 7,5 hp
  • Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp
  • Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp
  • Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

Du som vill läsa kursen som deltidsstudier kan välja Finska för modersmålslärare I A, 15 hp på höstterminen och fortsätta med Finska för modersmålslärare I B, 15 hp på vårterminen.