Fokus ligger på att ge de studerande både grundläggande teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare. Undervisningen sker på finska.

Alla kursens delar innehåller kontrastiva och didaktiska inslag. På kursen tränas och utvecklas såväl muntlig som skriftlig färdighet. Den skriftliga färdigheten tränas och utvecklas dels genom skrivövningar inom olika genrer dels genom övningar i finsk och sverigefinsk text- och språkvård. Vidare studeras och diskuteras olika språkdidaktiska aspekter I ett flerspråkighetsperspektiv. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Kursen består av följande delar:

  • Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp
  • Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier på höstterminen kan välja Finska för modersmålslärare I, 30 hp.