Kursen innehåller fördjupade studier i de grammatiska strukturerna i finskan med särskild tonvikt på syntax och morfologi. Vidare läses finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur inklusive barn- och ungdomslitteratur mot kulturhistorisk bakgrund. I kursen behandlas även olika textgenrer teoretiskt och praktiskt. Textgenrer diskuteras också ur ett didaktiskt perspektiv. Vidare behandlas samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext. Finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland behandlas med tonvikt på finskans utveckling och varieteter i Sverige. Dessa frågor relateras till språk- och kunskapsutveckling inom ämnet finska och finsk litteratur och till det faktum att denna sker i en flerspråkig minoritetsmiljö.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 2, 7,5 hp
  • Finsk litteraturhistoria, 5 hp
  • Finsk skönlitteratur, 2,5 hp
  • Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp
  • Variation i finskan, 7,5 hp