Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och utökad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt fördjupad textförståelse. På kursen behandlas vidare samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 2, 7,5 hp
  • Finsk litteraturhistoria, 5 hp
  • Finsk skönlitteratur, 2,5 hp
  • Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp
  • Variation i finskan, 7,5 hp