Kursen behandlar teorier och modeller inom finsk språkvetenskap och litteraturvetenskap. Den skriftliga färdigheten övas med tonvikt på vetenskapligt skrivande. Finlandssvensk och sverigefinsk litteraturhistoria och folkdiktningen i Finland behandlas och du läser och analyserar enskilda texter och verk som anknyter till de litteraturhistoriska studierna. På kursen skriver du även ett examensarbete för kandidatexamen.

Kursen består av följande delar:

  • Finsk språkvetenskap, 6 hp
  • Finsk litteraturhistoria och litteraturvetenskap, 4 hp
  • Finsk skönlitteratur, 2 hp.
  • Skriftlig färdighet, 3 hp
  • Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Om du läser kursen på heltid avlägger du samtliga kursdelar på höstterminen. Om du läser kurser på halvfart kommer du att läsa kursdelarna med undervisning på höstterminen (15 hp) och skriva examensarbetet på vårterminen (15 hp).