Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och fördjupad textförståelse. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 2, 7,5 hp
  • Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp

Kursen Finska som främmande språk II B, 15 hp tar över på vårterminen. Kursen kan även läsas som heltidsstudier på dagtid på vårterminen, se Finska som främmande språk II, 30 hp