Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och utökad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt fördjupad textförståelse. På kursen behandlas vidare samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige.

Kursen består av följande delar:

  • Textförståelse med grammatik 2, 7,5 hp
  • Muntlig språkfärdighet med kulturorientering, 3,5 hp
  • Skriftlig språkfärdighet, 4 hp