Kursen behandlar – i åtta kursdelar – grundläggande nivå i nederländska genom övningar i att förstå, läsa, tala och skriva nederländska samt ger en genomgång av nederländskans viktigaste grammatiska särdrag. Kursen behandlar även läsning och muntlig framställning på nederländska av modern nederländskspråkig litteratur och sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp.

Kursen passar för nybörjare i nederländska och kräver inga förkunskaper i språket.

Kursen består av följande kursdelar:

  • Uttal, 3 hp
  • Fonetik och formlära, 3 hp
  • Grammatik, 3 hp
  • Översättning svenska – nederländska, 3 hp
  • Översättning nederländska – svenska, 3 hp
  • Realia, 4 hp
  • Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp
  • Muntlig språkfärdighet, 4 hp

Vissa av dessa kursdelar läses parallellt och kompletterar varandra.

Scheman i TimeEdit

Vårterminen 2018:

Kursinformation med litteraturförteckning

Vårterminen 2018:

Du som vill läsa kursen på halvfart kan från och med hösten 2017 välja Nederländska I A, 15 hp på höstterminen och fortsätta med Nederländska I B, 15 hp på vårterminen.