Båda programmen erbjuder möjlighet till etappavgång med magisterexamen. Vill du ta ut en magisterexamen söker du alltså till ett av masterprogrammen ovan. Inför VT år 1 anmäler du dig till kurser enligt studiegången för etappavgång magisterexamen – se länkarna till respektive program ovan.

  • Fristående kurser: Temakurser på 7,5 hp i tysk litteraturvetenskap respektive tysk språkvetenskap. (Antagning HT och VT)

Vill du senare skriva ett examensarbete för att kunna ta ut en magisterexamen respektive masterexamen tillgodoräknas de fristående kurserna inom respektive program ovan. För att kunna ta ut en examen kompletterar du sedan med ytterligare delkurser som krävs inom respektive program. För studerande som från och med HT 2014 antas till studier i tyska på avancerad nivå får magisterexamen och masterexamen endast tas ut inom programmen ovan.

För dig som antagits till studier i TYSKA på AVANCERAD NIVÅ före HT 2014:

Du slutför dina studier enligt kursplanen för den kurs du är registrerad på.

För examensregler se:

http://www.su.se/utbildning/examen/examensregler