Kursens mål är att du ska få elementära kunskaper i tysk formlära och syntax, utveckla ett basordförråd samt förmåga att förstå och uttrycka dig på enklare tyska. Inga förkunskaper i tyska krävs. Obligatorisk närvaro. Kursen är behörighetsgivande för Tyska, nybörjarkurs II, 15 högskolepoäng.

Kursen består av följande

  • Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp
  • Skriftlig produktion, 3 hp
  • Muntlig språkfärdighet, 4,5 hp
  • Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1,5 hp