I kursen Tyska: Skriftlig språkfärdighet övas den skriftliga färdigheten dels genom översättning från svenska till tyska, dels genom författande av olika resonerande textsorter på tyska samt referatskrivning. Undervisningsspråket är tyska.

Kursen består av förljande delar:

  1. Processkrivning och översättning, 3,5 hp
  2. Referatskrivning, 4 hp

Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp (heltid) eller kursen Tyska I, 30 hp (deltid)