Saknar du poäng för tentamen på någon kurs du läste våren 2019?

Du har möjlighet att delta i en uppsamlingstenta lördagen den 24 augusti 2019 kl. 9.00–12.00 i Ugglevikssalen.

Skicka din tentaanmälan till Piia Suomalainen (piia.suomalainen@finska.su.se) senast fredagen den 9 augusti med information om vilken tentamen det är frågan om (redogör för kurskod och delkurs).