I skrivschemat ser du både ordinarier tentamen och omtentamen. Kom ihåg att anmäla dig till tentan via mitt.su.se (om inget annat nämns i provschemat).

Salstentamen tyska hösten 2017 (12 Kb) (uppdaterat 2017-08-23).