Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i översättning, inriktning översättning till svenska

Masterprogrammet i översättning, inriktning översättning till svenska, vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning, dvs. översättning av skriven text. Programmet är tvåårigt och innehåller såväl teoretiska kurser som praktisk färdighetsträning i att översätta facktexter.

Programmet ger behörighet till forskarutbildningen i översättningsvetenskap och är ofta behörighetsgivande till forskarutbildning i andra språkvetenskapliga ämnen.

Masterprogrammet har två studiegångar

  1. Översättning till svenska för dig som har svenska som första språk och i första hand vill arbeta som facköversättare till svenska oavsett källspråk. (Det är denna programsida.) Läs nedan om diagnostiskt prov: Så här ansöker du.
  2. Översättningsteori för dig som i första hand vill fördjupa dig teoretiskt inom översättningsvetenskap oavsett käll- eller målspråk. Se Masterprogram i översättning, inriktning översättningsteori (HÖVMO - ÖVTE)

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap, inriktning översättning, med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap, inriktning översättning.