Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i översättning, inriktning översättning till svenska

Masterprogrammet i översättning, inriktning översättning till svenska, vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning, dvs. översättning av skriven text. Programmet är tvåårigt och innehåller såväl teoretiska kurser som praktisk färdighetsträning i att översätta facktexter.

Programmet ger behörighet till forskarutbildningen i översättningsvetenskap och är ofta behörighetsgivande till forskarutbildning i andra språkvetenskapliga ämnen.

Masterprogrammet har två studiegångar

 1. Översättning till svenska för dig som har svenska som första språk och i första hand vill arbeta som facköversättare till svenska oavsett källspråk. (Det är denna programsida.) Läs nedan om diagnostiskt prov: Så här ansöker du.
 2. Översättningsteori för dig som i första hand vill fördjupa dig teoretiskt inom översättningsvetenskap oavsett käll- eller målspråk. Se Masterprogram i översättning, inriktning översättningsteori (HÖVMO - ÖVTE)

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap, inriktning översättning, med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap, inriktning översättning.

 • Programöversikt

  • Masterprogrammet i översättning med studiegång Översättning till svenska utgörs av obligatoriska kurser om totalt 90 hp och valfria kurser inom översättningsvetenskap eller annat huvudområde om 30 hp.
  • Kurserna omfattar i regel 7,5 hp, med undantag för kurserna Översättning – magisterkurs, 15 hp, och Översättning – masterkurs, 15 hp eller 30 hp.

   

  År 1

  Termin 1

  1. Översättning och samhälle, 7,5 hp (TTA632)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  2. Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (FIVFEO)
   (huvudområde filosofi)
  3. Översättningsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (TTA623)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  4. Facköversättning till svenska I, 7,5 hp (TTA634)
   (huvudområde översättningsvetenskap)

  Termin 2

  1. Översättning – magisterkurs, 15 hp (TTA641)
   (huvudområde översättningsvetenskap, obligatorisk vid etappavgång för magisterexamen), alternativt
   Fackspråk och terminologi, 7,5 hp (TTA619)
   (huvudområde översättningsvetenskap, obligatorisk för masterexamen)
  2. Facköversättning II (TTA605)
   (huvudområde översättningsvetenskap, obligatorisk förmasterexamen)
  3. Valfria kurser om sammanlagt 15 hp.

  Av de valfria kurserna kan maximalt 15 hp för magisterexamen respektive 30 hp för masterexamen avse kurser på grundnivå.

  Ansvarig institution

  Filosofi: Filosofiska institutionen.

  Översättningsvetenskap: Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  År 2

  Termin 3

  1. Samtida översättningsforskning, 7,5 hp (TTA612)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  2. Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (ENAEVO)
   (huvudområde engelska)
  3. Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

  Termin 4

  1. Översättning – masterkurs, 30 hp (TTA650)
   (huvudområde översättningsvetenskap) alternativt
   Översättning – masterkurs, 15 hp (TTA645)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  2. Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

  Av de valfria kurserna kan maximalt 15 hp för magisterexamen respektive 30 hp för masterexamen avse kurser på grundnivå.

  Ansvarig institution

  Engelska: Engelska institutionen.

  Översättningsvetenskap: Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 • Så ansöker du

  Diagnostiskt prov senast 9 april

  Inriktning Översättning till svenska förutsätter att du har god behärskning i skrift av svenska, eftersom det utgör målspråket i de praktiska färdighetskurserna där du lär dig att översätta från ditt källspråk.

  Är du osäker om dina färdigheter i svenska är tillräckliga för att klara av inriktning Översättning till svenska, rekommenderar vi att du gör det diagnostiska provet innan du söker utbildningen.

  Instruktioner till provet: Diagnostiskt prov inriktning Översättning till svenska (HÖVMO - ÖVSV) 2021 (712 Kb)

  Mejla din text som en bifogad fil till Elisabeth Bladh senast fredag 9 april. Vi mejlar en bedömning av ditt prov senast den 12 april.
  elisabeth.bladh@su.se

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning