Forskningsprogrammet LegGov publicerar tre böcker

Forskningsprogrammet LegGov har under de senaste sex åren genomfört den mest omfattande studien hittills av globala institutioners legitimitet. Forskningen presenteras nu i tre böcker från Oxford University Press.

Sedan mitten av 1900-talet har ett stort antal globala institutioner etablerats och makten och politiken har därmed förskjutits från nationell nivå till internationell nivå. Men hur uppfattas dessa institutioner av medborgarna? Anses de vara legitima? Det är frågor som varit i fokus för LegGov. Resultaten från det omfattande forskningsprogrammet presenteras nu i tre böcker från Oxford University Press.

Citizens, Elites, and the Legitimacy of Global Governance

av Lisa Dellmuth, Jan Aart Scholte, Jonas Tallberg och Soetkin Verhaegen.

Boken innehåller en omfattande jämförande analys av medborgares och eliters legitimitetsuppfattningar gentemot global styrning.

Läs mer här

Legitimation and Delegitimation in Global Governance
Practices, Justifications, and Audiences

redaktörer är Magdalena Bexell, Kristina Jönsson och Anders Uhlin.

Boken erbjuder en genomgripande studie av legitimeringen och delegitimeringen av institutioner i global styrning.

Läs mer här

Global Legitimacy Crises
Decline and Revival in Multilateral Governance

av Thomas Sommerer, Hans Agné, Fariborz Zelli och Bart Bes.

Boken presenterar en ny konceptualisering av legitimitetskriser i global styrning och jämför legitimitetskriser och deras konsekvenser bland 32 internationella organisationer under tre decennier.

Läs mer här

MER OM LEGGOV
Programmet, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, har samlat sexton forskare vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet under ledning av Jonas Tallberg.
Läs mer om LegGov här