Nytt forskningsprojekt om global styrning av AI och dess demokratiska utmaningar

Eva Erman och Markus Furendal har tilldelats medel om 6,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett nytt forskningsprojekt: "The Global Governance of Artificial Intelligence and its Democratic Challenges"

Professor Eva Erman vid Statsvetenskapliga institutionen. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Postdoktor Markus Furendal. Foto:Niklas Björling/Stockholms universitet

De samhälleliga konsekvenserna av Artificiell Intelligens (AI) väcker normativa frågor som kräver politiska svar. I demokratiska samhällen bör målen och medlen för reglerandet av AI beslutas kollektivt av dem som påverkas av AI-teknikens intåg. Men trots att nästan 500 initiativ för politisk styrning lanserats globalt under de senaste fem åren så fokuserar forskningen inom AI-etik ofta på specifika tillämpningar av AI-teknik, såsom dödliga autonoma vapensystem och online-manipulation. Studiet av normativa aspekter av politisk styrning av AI (’AI governance’) lyser däremot med sin frånvaro.

Detta projekt utgår från att en central aspekt av god politisk styrning är demokratisk legitimitet och att en studie av de demokratiska aspekterna av AI-styrning i första hand bör fokusera på den globala nivån. Projektets mål är (1) att utveckla en demokratisk teori om global AI-styrning, och (2) att tillämpa teorin för att utvärdera den demokratiska kvaliteten hos befintliga instanser av global AI-styrning. Den övergripande forskningsfrågan är: under vilka villkor är global AI-styrning demokratisk? Projektet besvarar denna fråga genom tre delstudier: (1) formandet av ett lämpligt teoretiskt ramverk; (2) som sedan används för att utveckla en demokratiteori om global AI-styrning; (3) vilken i sin tur tillämpas på instanser av global AI-styrning. En evaluativ typologi utvecklas, som kartlägger de demokratiska kraven på befintliga aktörer och det beslutsfattande som utförs av dem.

Genom att knyta ihop forskning inom AI-etik med forskning om global demokrati och politisk normativitet kan projektet nå ny relevant teoretisk kunskap. Projektets särskilda fokus på den demokratiska styrningens procedurer är normativt relevant, eftersom det visar att AI-styrning bör kontrolleras kollektivt. Projektets resultat har också praktisk relevans, eftersom de kan användas för att utvärdera, kritisera och förbättra existerande politisk styrning av AI på global nivå, och vägleda samhällen framöver.
 

Se mer om Eva Ermans forskning här

Se mer om Markus Furendals forskning här.