Sidan på engelska

Institutionen för geologiska vetenskaper ger tre forskarutbildningsprogram. Utbildningen avslutas med en filosofie licentiatexamen och/eller en filosofie doktorsexamen i ett av följande tre ämnen:

Geokemi (doktorsexamen) (186 Kb)
Geologi (doktorsexamen) (185 Kb)
Maringeologi (doktorsexamen) (186 Kb)

Ämnesansvariga professorer för de tre programmen är:
Magnus Mörth – telefon: (08) 16 47 31, e-mejl: magnus.morth[at]geo.su.se
Alasdair Skelton – telefon: (08) 16 47 50, e-mejl: alasdair.skelton[at]geo.su.se
Martin Jakobsson – telefon: (08) 16 47 19, e-mejl: martin.jakobsson[at]geo.su.se

Även andra forskare på institutionen kan bidra med information. Korta presentationer av lärare/forskare och doktorander finns under medarbetare

Frågor om ansökningar och annat ställs till studierektorn för den högre utbildningen
Malin Kylander
Telefon (08) 674 78 98,
e-mejl: malin.kylander[at]geo.su.se

Ladda ner PhD handbook (filen uppdateras just nu, vi beklagar besväret)

Antagning till forskarutbildningsprogrammen kan endast ske genom att ansöka till en (eller flera) utlyst(a) doktorandanställning(ar). När du ansöker, följ noga instruktionerna som anges i utlysningen och skicka in dina dokumet senast sista ansökningsdag.

Om institutionen beslutar lysa ut doktorandanställningar gäller följande datum:
Den 15 januari och den 15 september: Tillgängliga anställningar annonseras
Den 15 februari och den 15 oktober: Sista ansökningsdag