Sidan på engelska

Grundutbildning år 3 – 15/30 hp
Kurskod GG6117/6118
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska och svenska
blue arrowKursvärderingar hittar du här

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.
 

Kursansvarig

Alasdair SkeltonAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 981 Stockholm
alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 135 hp geologi eller geovetenskap, inklusive kurserna Geovetenskap – ämnesfördjupning 15 hp (GE5023) och Fältstudie i geovetenskap 7,5 hp (GG5017).

Läs mer om förkunskapskrav

Anmälan och registrering

Kontakta – Elisabeth Däcker

Kursplan

Kursplan 15 hp, gäller från VT 2013 PDF icon
Kursplan 30 hp, gäller från VT 2013 PDF icon

Kurslitteratur

Kommer att baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter och kommer att tillhandahållas av handledaren.

Examination

Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation. Se även kursplan.