Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 15 hp
Kurskod GG1008
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här

 

En kurs där Du får veta att öknar inte bara är sand och extrem hetta, öknar finns också i polara områden. Du kommer att få kunskap om hur och varför öknar bildas, om ökenlandskapets geologiska utveckling, om problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid, samt om hur djur, växter och människan anpassat sig för att överleva i dessa extrema miljöer. Vissa föreläsningar sker på engelska.

Kursansvarig

Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 91 Stockholm
otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt en nyfikenhet på de regnfattigaste områdena på vår Jord. Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan

Anmälan & Registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Kursplan

Kursplan från vår 2011 PDF icon

Schema

Kursen kommer under vårterminen 2020 att ges under torsdagkvällar med start 23 januari - schemat hittar du på nedanstående länk.

GG1008 - Schema (372 Kb)

 

Kurslitteratur

J. Laity, 2008. Deserts and desert environments. John Wiley & Sons ISBN 9781577180333

Kursmaterial

Här kan kursdeltagarna (VT20) ladda ned kursmaterialet i samband varje föreläsningstillfälle (lösenordsskyddat):

Här kan du ladda ned en Ordlista som kan vara till hjälp när du läser boken.

 

En Seminearieuppgift (430 Kb) (3hp) ingår i kursen och till sin hjälp har man då boken Global Desert Outlook som du här kan ladda ner från vår server (lösenordsskyddad) eller direkt från UNEP - Global Desert Outlook

 

Exkursion

I kursen ingår en 11 dagar lång exkursion till sydvästra USA där upplever öknar i verkligheten. Här kommer du inom kort att få närmare information om exkursionen.

Har man av någon anledning inte möjlighet att genomföra exkursionen finns Alternativ till exkursionen (325 Kb) , vilket utgörs av ett arbete som är tänkta att motsvara den exkursionerapport som exkursionsdeltagarna skall lämna in efter avslutad exkursion.

 

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande) samt inlämnandet av en seminarieuppgift. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.