Sidan på engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1005
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska
blue arrowKursvärderingar hittar du här

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar havens cirkulation, sedimenttyper, livsmiljöer och organismformer i dessa vidsträckta, för många människor okända, områden. I kursen ingår ett tvådagarsbesök vid Stockholms Marina Forskningscentrums fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård där vi studerar bottensediment.

Kursansvarig

Martin JakobssonMartin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 981 Stockholm
martin.jakobsson[at]geo.su.se