Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp (kvällskurs och på distans)
Kurskod GG1006
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska

Ny kurssida

 

Kursansvarig

Alasdair SkeltonProfessor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 981 Stockholm
alasdair.skelton[at]geo.su.se