Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1017
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här

 

Orienteringskursen Jordens ålder föreslås behandla människans idéer om jordens ålder från Aristoteles tid till idag.

350 f.Kr. skrev Aristoteles att universum hade alltid funnits baserade på sina observationer av landskapsförändringar. 1658 beräknade Bishop Ussher en ålder på sex tusen år. Därefter har jordens ålder stiget fram till Clair Pattersons beräknade ålder på 4,5 miljarder år i 1955. Längs vägen har bl.a. Comte de Buffons bestämde en ålder på 76 tusen år baserade på experimentella studier och Lord Kelvin bestämde en ålder på 98 miljoner år baserade på teoretiska beräkningar.

Kursen är ämnesövergripande eftersom geovetare (t.ex. James Hutton, Charles Lyell), biologer (t.ex. Charles Darwin), kemister (t.ex. Arthur Holmes) och fysiker (t.ex. Lord Kelvin) har varit inblandade i den vetenskapliga debatten om jordens ålder. Kursen kommer även belysa Stockholms universitets del i debatten om jordens ålder. 1897 installerades Gerald De Geer som professor vid Stockholms högskola. De Geer är världsberömd för den s.k. svenska kronologin som baserades på glaciella avlagringar i sjöar.

Kursen består av kvällsföreläsningar, och en exkursion till bland annat Siccar Point i Skottland där James Hutton lade fram sina argument för att jorden har alltid funnits och kommer att alltid finnas.

Kursansvarig

Alasdair SkeltonProfessor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 981 Stockholm
alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Kursplan & schema

gg1017 schema HT19 (199 Kb) som PDF fil och via TimeEdit

Kursplan från HT 2019 PDF icon

Kurslitteratur

 

 

Exkursion

en exkursion till bland annat Siccar Point i Skottland där James Hutton lade fram sina argument för att jorden har alltid funnits och kommer att alltid finnas.

Form of examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.