Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1015
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här

Kursen ges ej VT20

Orienteringskursen Snowball Earth-hypotesen handlar om ett flertal världsomfattande – s.k. ”snowball” – glaciationer som antas ha skett för 600–750 miljoner år sedan (Neoproterozoikum). Som kursdeltagare kommer du få lära dig om de geologiska processer som styr Jordens klimat samt orsakerna bakom extrema klimathändelser och du kommer att få ta del av ett ämne med pågående vetenskapsdebatt samt aktuell forskning.

antagning.se för sen anmälan öppnar den 15 december

I varje träff ingår en föreläsning och övningar. Träffen är därför obligatoriska. De börjar kl. 18.00 i De Geersalen vid Institutionen för geologiska vetenskaper (det gröna huset mitt emot T-bana universitetet). Slå Alasdair en signal på mobilen om du inte hittar eller inte kommer in (076 7707699). Vi är klara senast 21.00. Linjal och miniräknare ska tas med till alla föreläsningar.

Kursen bestå av tio 3-timmars kvällsföreläsningar och en 3-dagars exkursion till Islay, Skottland där de första geologiska bevisen för Snowball Earth-hypotesen hittades redan 1871 och en Snowball Earth-sekvens är väl bevarad i berggrunden.

Dina lärare är Alasdair Skelton, Otto Hermelin, Sarah Greenwood, Helen Coxall och Martin Jakobsson. Vi är alla forskare vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Vår forskning handlar bl. a. om Jordens klimat, kartering av havets botten, inlandsiser och paleontologi. Vi berättar mer under kursens gång …

Vårt schema är:
16/1 Geologin bakom klimatsystemet (4746 Kb) – Alasdair Skelton
23/1 Cenozoic Greenhouse and PETM (9176 Kb) /Extrema klimathändelser i Jordens historia (växthus och ishus) – Helen Coxall
30/1 PDF icon Den pågående istiden – Sarah Greenwood
6/2 Snowball Earth (2872 Kb) – Alasdair Skelton
13/2 Arktiska oceanen – finns det analogier för Snowball Earth-hypotesen under de senaste årmiljonerna? (13346 Kb) – Martin Jakobsson
20/2 Sedimentologiska och geokemiska bevis för och emot hypotesen (6429 Kb) – Alasdair Skelton
* * * Sportlov – 27/2 * * *
6/3 Geokemiska bevis för och emot hypotesen (5885 Kb) (uppdaterad 14 mars) – Alasdair Skelton
13/3 Bevis för och emot hypotesen från Islay och Garvellachöarna (12998 Kb) (uppdaterad 14 mars) – Alasdair Skelton och Linda Löwhagen
20/3 Kan livsformer överleva en Snowball Earth? (2586 Kb) – Otto Hermelin

* * * Exkursion till Islay, Skottland | 24–26/3 eller 29–31/3 * * *

3/4 Kan Snowball Earth hända igen? (2073 Kb) – Alasdair Skelton (OBS! föreläsningen börjar kl 18.30)
10/4 Tentamen
28/5 Omtentamen

Föreläsningar börjar kl. 18.00 i De Geersalen vid Geovetenskapens hus (det gröna huset mitt emot T-bana universitetet). Slå Alasdair en signal på mobilen om du inte hittar eller inte kommer in (Alasdair: 076 7707699). Vi är klara senast 21.00.

Kursansvarig

Alasdair SkeltonProfessor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 981 Stockholm
alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12).

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Kurspaln & schema

Undervisningen vårterminen 2018 sker på måndagkvällar med start den 15 januari.

Schedule VT 2019

Syllabus in Swedish, valid from Fall 2016 PDF icon

Kurslitteratur

Kurslitteratur är Earth’s climate: past and future av Ruddiman och vetenskapliga artiklar som framför både sidorna av debatten om Snowball Earth. Geology of Islay av Webster, Anderson och Skelton rekommenderas som extra läsningsmaterial för exkursionsdelen.

 

Exkursion

Exkursion till Islay som ingår i kursen går 24–26/3 (en svårare exkurion för dig som kan vandra 20 km i ojämn terräng) eller 29–31/3 (en lättare exkursion för dig som kan vandra 6 km i ojämn terräng) . Exkursionens kostnad beräknas till 3000:- (exkl. flyg/färje/buss osv. till och från Islay som du ordnar själv). Du anmäler dig till Alasdair Skelton (alasdair.skelton@geo.su.se) senast 6 februari.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.