Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1010
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här


Kursen är tänkt för Dig som vill ha en djupare kunskap om vulkanism och vulkaner, var och varför de finns, hur olika typer av vulkanutbrott går till, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar fram den heta magman.

Kursen avslutas med en exkursion till ögruppen Azorerna vilken är belägen vid den mittatlantiska ryggen omkring 1400 km väster om Portugal. Senaste större utbrottet skedde på ön Faial 1957–58 där ett submarint utbrott på öns västra sida gjorde att ön utökade sin yta med omkring 2,5 kvadratkilometer. Under exkursionen kommer vi att studera vulkanismen närmare, de olika utbrottsprodukterna, olika typer av magmaflöden, mineraliseringar och fumaroler.

Kursansvarig

Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 981 Stockholm
otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt ett intresse för vulkaner och vulkanism samt hur dessa processer förändrat och fortfarande förändrar vår värld.

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Kursplan & schema

Kursplan från vår 2011 PDF icon

Kursen ges för tillfället under vårterminer (2020, 2021 o.s.v.) med undervisning under ett 10-tal vardagkvällar.

Undervisningen 2020 kommer att ske på tisdagkvällar med start 21 januari och schemat finner du i nedanstående länk.

Schema 2020 - kommer inom kort

Kurslitteratur

J.P. Lockwood and R.W. Hazlett, 2010 - Volcaneos global perspectives. ISBN 9781405162500

Du kommer dessutom att få ytterligare material under kursens gång.

Kursmaterial

Här kan kursdeltagarna (VT20) ta del av kursmaterialet som läggs ut i samband med varje föreläsningstillfälle (lösenordsskyddat):

 

Här kan de se några Exempel på frågor som skulle kunna komma på skrivningen.

 

Exkursion

Här kommer deltagarna få information om de tre exkursioner till Azorerna som genomförs våren/sommaren 2019:

EXKURSIONSGUIDER

 

Information om Betalning av exkursion finner du här.

Alternativuppgift görs om man inte har möjlighet att delta på exkursionen

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.