Våra utbildningar i höst

Sista anmälningsdag var den 15/4, men från och med den 15 juli finns möjlighet att göra en sen anmälan till kurser och program med platser kvar.

Du hittar våra utbildningar i Stockholms universitets digitala utbildningskatalog, eller kan bläddra bland dem ämnesvis här:

Våra utbildningar

Ansökan sker via Antagning.se.

Du kan också skrolla neråt på denna sida för att se ett urval av vad vi har att erbjuda.

Foto: Niklas Björling
 

Etnologi I, 30 hp

Foto: Gerald Friedrich / Pixabay

Dagtid/helfart

På Etnologi I får du lära dig etnologins perspektiv på hur människor lever i olika kulturella och historiska sammanhang. Fokus ligger på studiet av människors levnadsvanor, livsvillkor, erfarenheter och tankesätt, och på hur detta kan ge kunskap om sociala, samhälleliga och kulturella mönster och maktförhållanden.

Läs mer om kursen Etnologi I i utbildningskatalogen

 

Religionshistoria I, 30 hp

Foto från Pixabay
Foto: Sasin Tipchai / Pixabay

Dagtid/helfart

På denna kurs får du studera ett flertal religiösa traditioner från olika delar av världen, såväl i historia som nutid. Judendom, kristendom och islam tas upp, liksom Asiens olika religioner, från hinduism och buddhism till daoism och shinto. Även forntida religioner från det antika Grekland och Rom, samt det forna Norden, behandlas. Kursen ger också en kort introduktion till grundläggande religionshistoriska teorier, metoder och begrepp, samt en inblick i ämnets vetenskapshistoria.

Läs mer om kursen Religionshistoria I i utbildningskatalogen

 

Genusvetenskap I, 30 hp

Image by 帅 郭 from Pixabay
Foto: 帅 郭 / Pixabay

Dagtid/helfart

På den här kursen får du följa genusvetenskapens framväxt från feminismens klassiska texter till dagens breda fält av genusstudier. Genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv studeras med nedslag i bland annat etnicitetsstudier, maskulinitetsforskning och queerteori. Vi undersöker också vilka synsätt på kön som präglat partipolitik, lagstiftning och jämställdhetsarbete, bland annat med studiebesök på riksdagen. Avslutningsvis analyserar vi genus i populärkultur.

Läs mer om kursen Genusvetenskap I i utbildningskatalogen

 

Nya religioner och nyandlighet, 7,5 hp

Man som ber.
Foto: Benjamin Balazs / Pixabay

Dagtid/helfart

Kursen ger en överblick över samtida nyare västerländska religionsbildningar (nya religiösa rörelser, nyandlighet, modern esoterism etc.). Kursen ger också en översikt över de alternativa religionernas utveckling och förhållande till omvärlden.

Läs mer om kursen Nya religioner och nyandlighet i utbildningskatalogen

 

Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier, 7,5 hp

Foto: StockSnap / Pixabay

Dagtid/halvfart/distans

På utbildningen får du bekanta dig med några centrala teman i samtida queerstudier såsom trans, temporalitet, queera läsningar samt global politik. Dessa teman sätts alla i historisk belysning, varigenom det queerteoretiska fältets historiska framväxt och dess kopplingar till såväl akademiska traditioner som olika former av aktivism lyfts fram. Viktiga kritiska interventioner (till exempel queera postkoloniala perspektiv) tas upp, liksom hur de bidragit till att utveckla och förändra fältet.

Läs mer om kursen Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier i utbildningskatalogen

 

Folktro och levd religion i det svenska bondesamhället, 7,5 hp

Foto: Henning Brüllhoff

Kvällstid/halvfart/distans

På kursen får du bekanta dig med det dagliga livets religion i det gamla allmogesamhället. Bland mycket annat får vi möta gårdens olika väsen, studera riter och föreställningar kring liv, död och sjukdomsbot och närma oss idéer om människans själ.

Läs mer om kursen Folktro och levd religion i det svenska bondesamhället i utbildningskatalogen

 

Kandidatprogram i genusvetenskap och skrivande, 180 hp

Foto: Monoar Rahman Rony / Pixabay

Dagtid/helfart

Har du författardrömmar och vill utveckla ditt skrivande? Är du intresserad av frågor om genus, kunskap och makt? Vill du gå en utbildning där du direkt får använda dina kunskaper på en arbetsplats? Kandidatprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot skrivande är det enda av sitt slag i Sverige. Det kombinerar kurser i genusvetenskap med fördjupning i olika former av skrivande, till exempel litterärt skrivande, utredningstext, reportage och kreativa akademiska skrivsätt. Dessutom ges du möjlighet att praktisera på organisationer, företag och myndigheter. Du får även läsa en praktiknära kurs i normkritisk pedagogik och under en termin studera ett valfritt breddningsämne, exempelvis litteraturvetenskap, journalistik, språk eller etnologi.

Läs mer om Kandidatprogram i genusvetenskap och skrivande i utbildningskatalogen

 

Kandidatprogram i mångfaldsstudier, 180 hp

Studenter
Foto: Jens Olof Lasthein

Dagtid/helfart

Tycker du att det är viktigt att värna människors rätt att vara olika och allas lika värde? Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier riktar sig till dig som är intresserad av mångfald och rättvisefrågor och som vill skaffa dig kompetens att arbeta aktivt och konkret med dessa frågor. På utbildningen får du studera mångfald i bred bemärkelse, det vill säga människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, ras/etnicitet, religion, socialgrupp, platstillhörighet, normbrytande funktionsvariation eller ålder. Studierna på programmet ger dig specifik kompetens att till exempel arbeta inom utredningar och projekt eller med kommunikations-, policy- och hr-frågor.

Läs mer om Kandidatprogram i mångfaldsstudier i utbildningskatalogen

 

Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp

Museer och kulturarv
Foto: Henning Brüllhoff

Dagtid/helfart

Intresset för kulturarvsfrågor har ökat markant i vår tid och ett växande antal aktörer i samhället är på olika sätt engagerade i att bevara minnen, ting och händelser. Om du är intresserad av verksamheten på ett museum och av att kunna påverka hur det förflutna presenteras och används i samtida sammanhang är kandidatprogrammet
för museer och kulturarv något för dig.

Läs mer om Kandidatprogram för museer och kulturarv i utbildningskatalogen

 

Följ oss i sociala medier

Följ oss på Instagram, Facebook och X/Twitter för att hålla dig uppdaterad om våra ämnen.