”Frågade kompis: Varför pratar de inte i Sverige?”

Läkaren Katty Gurahua från Peru lärde sig sina första meningar på svenska som strump­försäljare. Samrawit som bott i flera länder tycker att det är svårt att lära känna svenskar – vilket hon inte är ensam om. Maria Rydell kommenterar, forskare i svenska som andraspråk. Artikel i Svenska dagbladet.

Maria Rydell. Foto: Pia Nordin
Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

Under senare år har kraven på invandrares svenskkunskaper höjts, men i debatten handlar det inte om att tala perfekt utan om ”begriplig” eller ”godtagbar” svenska för att ha möjlighet att komma in det svenska samhället.

Maria Rydell, som forskar om andraspråk vid Stockholms universitet, tycker att det är svårt att prata om ”godtagbar” svenska eftersom kraven ser så olika ut i olika sammanhang.

– Språkinlärning sker i samspel med andra människor. Det kanske behövs en minimiribba i de flesta sammanhang, men det är minst lika viktigt både för individen och samhället att man får tillfälle att utveckla språket när man är på en arbetsplats eller i utbildning.

Exempel finns bland annat inom vården där arbetstid avsätts för språkutveckling.

först så jobbade de, sen tränade de och sen var de trötta

Läs hela artikeln av Anna Asker på svd.se (2022-02-26). Prenumeration kan behövas för att kunna läsa den.

”Frågade kompis: Varför pratar de inte i Sverige?”

Svenska Dagbladet, tema Nyckeln till svenska

Maria Rydell, biträdande lektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet