Talspråkskorpus med video- och audioinspelningar av sverigesvenska och finlandssvenska samtal

IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk, har tillsammans med Språkbanken Text (Nationella språkbanken) skapat en talspråkskorpus med över 1000 video- och audioinspelningar av sverigesvenska och finlandssvenska samtal.

I korpusen ligger en demoversion, men som forskare eller forskarstuderande kan du få tillgång till hela korpusen för forskningsändamål. Kontakta Jenny Nilsson för att ansöka om sådan tillgång.

jenny.nilsson@isof.se

IVIP talspråkskorpus i Språkbanken Text

 

Om IVIP

IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg (2013–2020).

IVIP