Christina Ramberg är Årets lärare 2024

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Christina Ramberg. Foto: Stefan Tell

Hon undervisar utanför boxen med verkliga exempel.

Motivering:

"Christina Ramberg vid Juridiska institutionen utses till Årets lärare 2024 för att hon engagerar och involverar studenterna i ett tillåtande diskussionsklimat på ett sätt som skapar motivation och vilja att lära mer.

Med sitt genuina intresse för ämnet och sina studenter har hon utvecklat undervisningen med hjälp av gestaltande pedagogik och införande av digitaliserade avtalsförhandlingsspel. Studenterna menar att det ger sammanhang och förståelse av relationen mellan teori och praktik, som gör lärandet roligt och mycket lärorikt.

Christina uppskattas också mycket för sin generositet då hon delar med sig av undervisningserfarenheter och stöttar samt inspirerar nya kollegor inom lärarlaget."

Läs mer om Christina Ramberg

Om priset

Illustration: Sara-Maria

Pedagogiska priset Årets lärare delas ut varje år vid Stockholms universitet. Det är studenter och medarbetare som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör uppskattade pedagogiska insatser. Till priset nominerades i år 298 lärare vid 44 institutioner.

Priset går till den lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet. Det innebär att bedömningen inte enbart lägger vikt vid de nominerades interaktion med studenter, utan också engagemang i utvecklingsarbete, bidrag till kollegial samverkan och förankring och eventuella bidrag till högskolepedagogisk forskning.

Årets lärare får en prissumma på 50 000 kronor vardera, som ska ge lärarna möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till institutionerna där lärarna är verksamma. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor vid promotionshögtiden.

Läs mer om priset Årets lärare

Övriga pristagare

Följande lärare har tilldelats priset Årets lärare 2024: Salim Belyazid, Institutionen för naturgeografi, Olena Jansson, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Emeli Lönnqvist, Kriminologiska institutionen och Christina Ramberg, Juridiska institutionen.