Juridik i en tid av artificiell intelligens

Institutet för rättsinformatik (IRI) har nyligen lanserat The Nordic Yearbook of Law and Informatics 2020-2021: Law in the Era of Artificial Intelligence.

Robothand och en digitaliserad bild av en vågskål
Omslag till The Nordic Yearbook of Law and Informatics 2020–2021.

Institutet för rättsinformatiks årsbok för 2020-2021 återspeglar de respektive sessioner som utgjorde den 35:e nordiska konferensen om juridik och informationsteknik som hölls i Stockholm den 11-12 november 2020. Liksom vid tidigare tillfällen hade IRI förmånen att arrangera konferensen tillsammans med Stiftelsen för rättsinformation och Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU).

Konferensens övergripande titel var "Law in the Era of Artificial Intelligence". Huvudtemat var hur en ökad användning av artificiell intelligens (AI) påverkar innebörden av tidigare etablerade juridiska begrepp som ännu inte är anpassade till ett samhälle alltmer beroende av AI. I detta avseende var konferensen uppdelad i fyra sessioner som var och en fokuserade på en utvald aspekt, nämligen; dataskydd, öppenhet, ansvar och reglering. Denna indelning återspeglas även i boken.

Finns tillgänglig online

Law in the Era of Artificial Intelligence (Juridik i en tid av artificiell intelligens) är redigerad av Liane Colonna och Stanley Greenstein. Du kan läsa eller ladda ner en fullständig version av boken kostnadsfritt på IRI:s hemsida.

www.irilaw.org