Ny bok om konkurrens på fintech-marknaden

Antologin ”Fintech Competition: Law, Policy, and Market Organisation” är volym 17 i skriftserien Swedish Studies in European Law som ges ut av Svenska Nätverket för Europarättsforskning. Redaktörer är Konstantinos Stylianou, Marios Iacovides och Björn Lundqvist.

Person som sitter vid en laptop med en smartphone och tittar på skärmarna där staplar visas
Fintech är en marknad på framfart och kan definieras som när finansiella tjänster kombineras med nya tekniska innovationer. I Sverige har fintechföretagens verksamhet gått från att motsvara 0,01 procent av BNP:n till 0,15 procent på tio år. Foto: Yuri Arcurs

Denna open access-bok är den första som systematiskt undersöker konkurrenspolitiken inom fintech-marknader. Med bidrag från jurister, ekonomer, samhällsvetare och naturvetare från både EU och USA, utforskar antologin - innehållande sammantaget 13 bidrag från 24 författare - olika aspekter av konkurrensdynamik, marknadsorganisation och tillämpningen av konkurrenslagstiftning inom fintech-sektorn.

Redaktörer för denna volym är professor Konstantinos Stylianou, University of Glasgow, universitetslektor Marios Iacovides, Uppsala universitet och professor Björn Lundqvist, Stockholms universitet. Huvudredaktör för skriftserien Swedish Studies in European Law är Björn Lundqvist.

Läs boken med Open access

Om Swedish Studies in European Law

Skriftserien Swedish Studies in European Law ges ut av Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF) och består av tematiska volymer om den europeiska rättens utveckling, inverkan och reform.

Serien speglar den mångfald av frågor och dilemman som europarätten står inför och omfattar såväl undersökningar av specifika områden inom EU-rätt och EU-politik som övergripande frågor om EU:s institutionella och konstitutionella rätt. Volymerna i serien redigeras av medlemmar i SNEF och innehåller originella, analytiska bidrag av svenska, nordiska och internationella forskare som är experter inom respektive tematiskt område. Bidragen diskuteras vid konferenser, workshops och symposier som anordnas och finansieras av nätverket.

www.snef.se/