Ny professor med intresse för EU:s konkurrensrätt

Björn Lundqvist har befordrats till professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet enligt beslut av rektor i oktober 2022. Hans forskning fokuserar särskilt på den marknadsrättsliga regleringen av den digitala ekonomin.

EU:s logga och tecken för euro på en byggnad.
En av Europeiska kommissionens nuvarande prioriteringar är att rusta Europa för den digitala tidsåldern. En grundpelare i det arbetet är en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi, vilket kräver både forskning och regelförändringar. Foto: Travelarium / Mostphotos

– Den nya marknadsrättsliga regleringen av den digitala ekonomin är mycket intressant inte bara från en juridisk synvinkel, men den utgör även en ny generation av reglering av det digitala samhället och ekonomin, säger Björn Lundqvist, ny professor i Europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet.

Varför han fastnade för konkurrensrätten inom rättsvetenskapen minns han inte riktigt. Sett till Björns utbildning och bakgrund går det dock att ana hur intresset nog kan ha funnits med sedan start. Studerat har han gjort i så väl juridik, ekonomi och statskunskap vid Uppsala och Stockholms universitet, åtföljt av internationella studier. Där tog han en LLM vid University of Michigan och var utbytesstudent i juridik vid Minnesota Law school samt i ekonomi vid Humbolt universitet i Berlin. 

– Jag ville inte sluta plugga, men lurades till sist att börja sitta ting och sedan började jag att jobba på en advokatbyrå i Stockholm. På byrån trivdes jag bra, berättar Björn.

Doktorerande vid EUI i Florens, Italien

Björn Lundqvist disputerade med doktorsexamen 2010 vid Europeiska universitetsinstitutet, EUI, och har varit anställd som universitetslektor i europarätt (tidigare europeisk integrationsrätt) vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, sedan januari 2015. Här är han ämnesföreståndare för ämnet Europarätt och föreståndare för Institutet för Europeisk rätt – men de akademiska förtroendeuppdragen har hunnit bli många.

porträtt
Björn Lundqvist, professor i Europarätt. Foto: Staffan Westerlund

– Ja de är en del. För närvarande är jag, utöver arbetet vid Juridicum, bland annat föreståndare för Nätverket för Europarättsforskning, ledamot av Konkurrensverkets forskningsråd, styrelseledamot i ASCOLA (Academic Society for Competition Law. Red. anm.) och i Föreningen för Marknads- och Konkurrensrätt, berättar Björn och fortsätter;

– I augusti förra året blev jag tillfrågad av Europeiska kommissionen att avge ett expertutlåtande med anledning av föreslagna ändringar i EU-förordningen om den konkurrensrättsliga regleringen av forsknings- och utvecklingssamarbeten. Det var roligt! Det är inte så vanligt att kommissionen vänder sig direkt till enskilda svenska forskare.

Flera expertuppdrag för Europeiska kommissionen har sedan följt för Björn, senast angående det nya omfattande förslaget på reglering av sakernas internet, the Data Act.

Har skrivit flera uppmärksammade publikationer

I oktober 2016 antogs Björn som docent i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Samma år vid nyårsafton publicerade han artikeln ”Big Data, Open Data, Privacy Regulations, Intellectual Property and Competition Law in an Internet-of- Things World: The Issue of Accessing Data” (senare presenterad vid Max Planck-institutet i München och publicerad i en internationell antologi på ämnet 2018) , som kom att bli den fjärde mest nedladdade vetenskapliga texten på temat Antitrust på Social Science Research Network, SSRN, sida under det följande året.

– Under 2017 var det bara forskarna Elina Khans, Tim Wus samt Ariel Ezrachi och Maurice E. Stuckes banbrytande papers om den digitala ekonomin som laddades ner mer på SSRN. Deras bidrag, tillsammans med mitt bidrag, blev starten för en nytt fokus inom konkurrensrätten på den digitala ekonomin, berättar Björn och tillägger;

– Elina gick sedan vidare och blev generaldirektör för FTC i USA. Tim blev president Bidens special assistant för tech och konkurrens och A&E har fortsatt att producera böcker om den digitala ekonomin.

Också Björn Lundqvist har publicerat flera framstående vetenskapliga texter inom detta område sedan dess, bland annat ”Data Collaboration, Pooling and Hoarding under Competition Law”, “Cloud Service as the ultimate Gate(keeper) The Journal of Antitrust Enforcement” och ”Competition and Data Pools” - där särskilt den sistnämnda artikeln har rönt stor uppmärksamhet efter att ha hänvisats till i en av EU-kommissionens rapporter om den digitala ekonomin.

Höjer ribban ytterligare med kommande verk

För närvarande arbetar Björn med ett projekt som hittills har resulterat i en utgiven antologi, där han var redaktör tillsammans med professor Michal Gal som är styrelseordförande i ASCOLA. Projektet kommer under 2023 att avslutas med en monografi som behandlar rättsförhållandet mellan kommersiella rättssubjekt och den affärsjuridiska regleringen av den digitala ekonomin. 

I boken argumenterar Björn för en ny "äganderätt" eller ett "knippe av rättigheter" för tillverkare i den digitala ekonomin: Access and Transfert Rights (ATRs) till data. Det slutgiltiga manuskriptet har blivit accepterat för utgivning vid Cambridge University Press och kommer att publiceras i mars.

– Den här boken har rönt intresse redan innan publicering och jag har blivit utsedd till senior fellow vid CEPA (Center for European Policy Analysis. Red. anm) och inbjuden att presentera boken i Washington D.C. Den behandlar den marknadsrättsliga regleringen av den datadrivna ekonomin med fokus på tillgång till data. I ingen annan skrift har jag ett sådant brett angreppssätt och försöker med användning av ett flertal olika legala system skapa en ny sorts marknadsrätt med en ny form av äganderätt till data. 

Läs mer på Björn Lundqvist profilsida

Text: Natalie Oliwsson