De flesta vet att kvinnor lever längre än män. Även om männen knappat in på senare tid, är skillnaden i Sverige fortfarande drygt tre år. Inte lika känt, däremot, är att det finns helt andra faktorer som påverkar medellivslängden ännu mer. Forskarna kallar dem för socioekonomiska faktorer, det vill säga skillnader i utbildning, klassposition och inkomst.

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling

"Din utbildning förutsäger din yrkestillhörighet, det vill säga vad du kommer att arbeta med, som i sin tur styr din klassposition och inkomst", säger Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. "Det är inte utbildningen i sig som avgör hur gammal man blir, även om det till viss del handlar om kunskap." Mikael Rostila kommenterar de ökande socioekonomiska skillnaderna i livslängd i en artikel av Johan Nilsson/TT.

Mikael Rostila intervjuas av Markus Karlsson i TV4 nyheter (TV4 Play, 2020-02-02)

Läs mer här

Du kan läsa också läsa artikeln av Johan Nilsson i en tidning nära dig: