Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
  4. Forskning
  5. Forskningsprogram
  6. Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)
Logotyp REGAPS

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)

Överdrivet spel om pengar har under de senaste årtiondena alltmer kommit att erkännas som ett problem runt om i världen, särskilt med tanke på den ökade tillgängligheten av spel om pengar på internet. Behovet av kunskap om hur spelproblem påverkar individer, familjer och samhällen har därmed ökat. Den svenska lagstiftningen kring spel om pengar är just nu föremål för stora förändringar. Spelmissbruk likställs sedan 1 januari 2018 med alkohol- och narkotikamissbruk, vilket innebär att rätten till stöd och behandling har förtydligats. Från 1 januari 2019 blir dessutom stora delar av spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem, vilket innebär nya möjligheter och utmaningar.

Programmet innefattar fem olika forskningsområden, där vi genomför en rad olika studier för att följa utvecklingen och öka kunskapen om hur reglering, prevention, bedömning och behandling av spelproblem kan förbättras, på det individuella planet och ur ett större samhällsperspektiv.

Område 1: Erfarenheter av hjälpsökande och utformning av stöd och behandling vid spelproblem

Inom detta område undersöks samhällets hanterande av spelproblem genom att dels kartlägga utbudet av stöd och behandling i landet över tid och dels undersöka hur personer med spelproblem uppfattar hinder för och erfarenheter av hjälpsökande.

Område 2: Bedömningsinstrument, problemkarakterisering och uppföljning

Inom detta område utvecklas och testas lämpliga instrument för att mäta aspekter av spelbeteende, problem och beroende beroende på klinisk tillämpning och mätresultat.

Område 3: Spelproblem och psykisk samsjuklighet – en fråga om kön och social status

Individer med spelproblem lider ofta av problem med psykiska ohälsa, såsom ångest, nedstämdhet eller problem med alkohol. Inom detta forskningsområde vill vi ta reda på mer om denna så kallade samsjuklighet.

Område 4: Reglering av spelmarknaden

Reglering av spelmarknaden – policy, spelreklam, ungdomars uppfattningar, hantering av spelproblem i domstolar.

Område 5: Internationella jämförelser av reglering, prevention och behandling

Inom detta område sätts förändringar av svensk spelpolitik, såväl som förändringar i förhållande till individer med spelproblem, i en internationell kontext genom jämförelser med flertalet andra länder.

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)

Projektledare:
Jenny Cisneros Örnberg
Projektdeltagare: 
Kristina SundqvistEva SamuelssonPeter WennbergJukka TörrönenRobin RoomLudwig Kraus, Anne H. Berman, Per Binde, Ingeborg Rossow, Rachel Volberg, David Forsström, Johan Svensson, Jessika Spångberg, Olof Molander och Katya Gonzalez Diaz.
Projektperiod:
1 januari 201731 december 2022
Finansiär: 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Dnr 2016-07091

FAKTARUTA

Spel om pengar definieras som spel med satsning av pengar, och där slumpen på något sätt är inblandad. Vanliga spelformer är lotter, bingo, spelmaskiner, kasinospel, sportspel, nummerspel som Keno och Lotto och hästspel som trav.
Ungefär 340 000 personer bedöms ha någon grad av spelproblem i Sverige.  Det kan röra sig om att spela för mer än vad man tänkt sig, att bli stressad eller få ångest till följd av spelandet eller att få ekonomiska problem. Vid behov av stöd kan du vända dig till Stödlinjen som erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga på telefon 020–81 91 00.

REGAPS Publikationer